Chcete se zabavit? Vsaďte na klasické hry na papíře

hry na papíře
hry na papíře

Hry s tužkou a papírem patří k nesmrtelným klasikám i v době počítačů a internetu. Tak jako bavily starší generace, budou jistě bavit i dnešní mladé ročníky. Jen je s nimi seznamte, pokud některé z nich neznají, a uvidíte, jak se společně zabavíte. Budete k tomu potřebovat jen tužku, papír a dobrou náladu. Všechny hry jsou snadné, rychlé, a především zábavné. Stačí si vybrat a pustit se do toho…

Země, město

Pravidla hry: každý hráč si vezme tužku a papír. Na ten si vytvoří určitý počet sloupků – jejich počet se odvíjí od toho, na kolika kategoriích se hráči domluví. Příkladem může být země – město – jídlo – zvíře – rostlina – doplňte si. Může jít o jakoukoli kategorii, kterou děti budou aspoň trochu znát.

Jakmile jsou sloupky připraveny, můžete se ihned pustit do hraní. Jeden z hráčů v duchu odpočítává abecedu, a jiný ho v momentě, který si sám vybere, zastaví a řekne STOP. První hráč nahlas vyřkne písmeno, u kterého se zastavil, a všichni hráči do každého sloupce jednoduše vepisují slova, která na dané písmeno začínají a přitom souvisí s kategorií sloupce. Kolo končí ve chvíli, kdy některý z hráčů vyplní všechny sloupky v řádku a ostatním o tom dá vědět opět slovem STOP. Na konci kola si hráči navzájem porovnají svá slova a udělí si body.

Bodování funguje takto – pakliže hráč oznamující konec kola vepsal slovo do každého sloupce jako jediný ze všech, získává 20 bodů. Pokud totéž stihli i ostatní hráči, ale slova se liší, dostává každý po 10 bodech. V případě, že se slova shodují, mají všichni po 5 bodech. Když některý z hráčů do sloupku nic napsat nestihl, obdrží za něj 0 bodů. Součet bodů se vepisuje do posledního sloupku pojmenovaného BODY. A samozřejmě vyhrává ten, kdo má bodů nejvíc.

Tečkovaná

Tečkovaná se vám nejlépe bude hrát ve dvou, a potřebovat k ní budete jen dvě pastelky odlišných barev a čtverečkovaný papír. Cílem této hry je obklíčit svými puntíky co největší území, ve kterém se nachází puntíky soupeře.

Pravidla hry: Hráči se střídají po jednom tahu, přičemž v každém tahu hráč udělá puntík na průsečíku. Tento průsečík však musí být volný, nesmí na něm být jiný puntík, a zároveň nesmí být součástí již některého z území. Uzavírat můžete takové území, které má alespoň jeden puntík soupeřovy barvy, a stejně tak můžete uzavírat ve vašem území, které již patří vašemu soupeři. Uzavření označíte spojením vašich puntíků.

Hra končí ve chvíli, kdy už nemáte možnost táhnout, případně když se jeden z hráčů vzdá. A vítězem je ten, který má rozlehlejší území, nebo který ve svém území zajal více soupeřových puntíků. Protože jde o logickou hru, kterou se před skutečnou zábavou asi budete chvíli učit hrát správně, je vhodná spíše pro odrostlejší děti a dospělé.

Čtverečky

Čtverečky jsou obdobou hry Tečkovaná, kterou jsme si představili výše, jen je o něco jednodušší. Opět si vystačíte s papírem, čtverečkovaným i nepotištěným, a pastelkami dvou barev.

Pravidla hry: na papír si tečkami vyznačte mřížku o rozměrech 8×8. Musí vám vzniknout čtverec. Hráč, který je na řadě, spojí tužkou dvě sousedící tečky, ať svisle nebo vodorovně. V dalších tazích se stejnou metodou snaží uzavřít čtverec. Ten, kdo načatý čtverec uzavře, vepíše do něj svou značku a má nárok na další čárku, díky čemuž v jednom kole může uzavřít i více čtverečků. Hra končí ve chvíli, kdy jsou všechny čtverce uzavřené. A vyhrává ten, kdo uzavřel čtverečků nejvíc.

Cestičky

U cestiček se vám bude hodit čtverečkovaný papír a dvě odlišně barevné tužky/pastelky.

Pravidla hry: na začátku hry se vytvoří plánek, kdy se do průsečíku v jednom řádku udělají tečky v barvách hráčů. V každém řádku se barvy střídají. Ještě je třeba dodat, že si můžete vytvořit jakkoli velké hrací pole, a při jeho budování tečky obou hráčů nebudou přímo pod sebou, ale vždy o políčko vedle.

Hráči se v tazích pravidelně střídají, a přitom se snaží spojit svislou či vodorovnou čarou dva sousedící body své barvy. U toho se nesmí protnout žádná z již vytvořených čar (ani soupeřovy a ani vaší barvy). Jeden hráč vítězí, pakliže spojí levou stranu s pravou, druhý spojí li horní stranu s dolní.

Formule/autíčka

Na závody autíček potřebujete opět jen papír a barevné pastelky – čím delší papír, tím delší dráha.

Pravidla hry: Nakreslete si dostatečně širokou dráhu, start a cíl. Každý hráč má svou barvu, kterou se ze startu snaží dostat cíle. Pastelku postavíte na start, seshora ji přidržíte ukazováčkem, a lehce na ní zatlačíte – tak, aby se její hrot posunul směrem k cíli. Tam, kam dojede, uděláte tečku. V tomto bodě začínáte příští kolo, až se vystřídají i ostatní hráči.

Spojování čísel

Pravidla hry: na papír si napište čísla podle libosti, a každé z čísel zakroužkujte. Následně budete bubliny s čísly spojovat, od nejmenšího po největší. Spojovací čáry se ale nesmí křížit. Pokud se tak stane, dostává hráč trestný bod. Na místě doteku čar se zároveň vytvoří můstek, přes nějž se v dalších kolech již dá volně projet.

Hráči se střídají po každém připojení jednoho čísla. Vítězem se stává hráč, který má po spojení všech vypsaných čísel nejmenší počet trestných bodů.

Lodě/námořní bitva

Lodě patří mezi oblíbenou klasiku, kterou se žádná zábava nezkazí. Hra je určena jen pro dva hráče, zato její velkou výhodou je, že si její obtížnost hráči mohou určit sami. Můžete si vyrobit libovolně velké pole, libovolné množství lodí, které zase mohou mít libovolné tvary. Vezměte si dvě tužky, čtverečkovaný papír, a pusťte se do epické bitvy!

Pravidla hry: Oba hráči si na kostičkovaný papír vyznačí dvě pole, například o velikosti 10×10 nebo 10×15. Jedna z mřížek poslouží pro zaznamenávání vašich lodí, druhá pro záznamy potopených lodí soupeře a mylné zásahy. Vodorovně se čtverečky pojmenují písmeny, svisle je označíte čísly. Domluvte se na počtu a tvaru lodí a označte je do svého pole.

Hráč, který je na tahu, ohlásí jím zvolený čtverec, a protivník zkontroluje svou mřížku. Podle toho, zda na ní má loď či nikoli, odpovídá „zásah“ nebo „voda“. Do druhé mřížky si hráč označí místa, kam mířil. Tím si udrží přehled. Zásahy si označujte třeba křížkem a střelby tečkou. Pokud hráč sestřelí celou soupeřovu loď (poslední čtvereček, na němž se loď nachází), musí to soupeř oznámit.

Vítězem je ten, kdo jako první potopí všechny soupeřovi lodě.

Ať už jste některé z her v našem seznamu poznali poprvé nebo si některé jen oživili v paměti, jistě si nějakou z nich vyberete. Přejeme příjemně strávený čas!

Mám rád domácí tvoření a návody jak si věci udělat a vytvořit doma. Správným postupům a návodům se věnuji již 5 let a dokáži v kreativním tvoření pomoci a poradit.
Exit mobile version