Co je hybridní výuka?

vyuka dětí
vyuka dětí

Hybridní výuka není nic snadného. Není snadná ani učitele, ani pro žáky. Co je hybridní výuka? Ve velké míře jsme si ji zažili 2020/2021. Na rozdíl od distanční výuky je hybridní výuka na ZŠ o mnoho složitější proces. Učitel přednáší látku ve třídě, ale zároveň se musí věnovat dětem, které jsou doma – nejčastěji z důvodu nemoci. Jde o vhodnější způsob, než jen zasílat žákům čísla stránek a cvičení, která mají vypracovat. Přesto má své odpůrce. Kromě pozitiv má totiž i negativa.

Co je potřeba, aby fungovala hybridní výuka?

Hybridní výuka se rozhodně neobejde bez moderních technologií. Podmínkou je interaktivní tabule, mikrofon (ideálně bezdrátový) a počítat či notebook se stabilním připojením na internet. Pedagog sdílí z počítače obrazovku žákům ve třídě a zároveň přes komunikační platformu žákům, kteří jsou doma. U komunikační platformy je více možností – výuka může probíhat přes Zoom, MS Teams, nebo například Google Meet.

Jak na hybridní výuku?

Výuka probíhá velmi podobně, jako by všichni žáci byli ve třídě. Učitel začne s výkladem látky. Výklad slyší i žáci, kteří jsou doma. Žáci vidí i podklady k aktuálně přenášené látce – stejně jako je vidí ostatní na interaktivní tabuli ve třídě. Žáci, kteří jsou doma, mohou během výuky s učitelem komunikovat.

Úskalí hybridní výuky

Bohužel kromě toho, že jde o náročnější způsob výuky pro pedagogy, má tato výuka i technologická úskalí. Pomalý internet, technické problémy, problémy s mikrofony. Pokud má někdo slabší počítač, je pro něj výuka ještě náročnější. Nemusí vše slyšet, může se ztrácet ve výkladu. Specifický problém mohou mít žáci s poruchou pozornosti, kteří se v domácím prostředí neumí soustředit. Když jsou vyvoláni, často netuší, co se po nich chce. Pro učitele je velmi náročné současně sledovat dění ve třídě, na obrazovce a zároveň probíranou látku.

Testování hybridní výuky

Ve školním roce 2021/2022 vznikl projekt MŠMT, který měl za cíl otestovat hybridní výuku. Do něj se zapojilo 72 škol. Veřejný je i v rámci projektu hybridní výuka seznam škol, které se zapojily. Cílem tohoto projektu je zjistit, jak začlenit kombinované vzdělávání do výuky, a zda se dá dosáhnout stejných výsledků, jako při běžné prezenční formě. Časový harmonogram projektu je od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022. Dle výsledků se uvidí, jak to bude hybridním vzděláváním nadále a zda se stane standardní součástí vzdělávacího systému.

Psaní o tvoření, malování a kreativních činností s dětmi se věnuji od roku 2019 a radím jak dělat dané postupy správně aby čtenářům pomohli a tvoření s dětmi si užili.