Jak naučit dítě říkat R?

výslovnost R

Každé dítě je jiné. V něčem rychlejší, v něčem naopak napřed. A pokud jde o správnou výslovnost, platí to také. Názory na to, kdy má dítě umět vyslovovat „R“, se také liší. Podle odborníků přichází doba na správnou výslovnost mezi pátým a šestým rokem. Jakmile se dítě naučí správně vyslovovat R a Ř, máte vyhráno. Překročilo pátý rok a zatím to neumí? Máte ještě čas to dohnat, stačí jen vědět, jak na to.

Kdy umí děti říkat R?

S hláskami „R“ a Ř“ mívají děti často problém. Tyto hlásky se učí až úplně nakonec, ve chvíli, kdy už umí všechny ostatní s výjimkou sykavek. I tak by je měli před nástupem do školy, nejpozději do 7 let zvládnout. Pokud se k tomu ani po šestém roce neschyluje a dítě stále mluví nesrozumitelně, je vhodné domluvit návštěvu logopeda. Ten objektivně zhodnotí, jak na tom dítě s výslovností je a domluví s vámi další kroky. Čekají vás pravidelné návštěvy s procvičováním a logopedickými hrátkami, a nezbytný je i samostatný trénink doma.

Logopedie – jak naučit R

Návštěvu logopedie se nevyplatí podcenit. Podstatné je si uvědomit, že vaše dítě nemá tak dobrou výslovnost, jak by mělo ve svém věku mít. Ačkoliv to většina dětí dožene, mohou mít kvůli řečové vadě problémy při nástupu do školy. Díky kvalifikovanému logopedovi se dá problémům předcházet. Důležité je zahájit logopedickou péči včas. Pak bývá obvyklý interval návštěv 2–3 týdny. Logoped s dítětem nacvičuje výslovnost formou hry. Ukazuje mu obrázky, dítě popisuje, co na nich je. Vytváří společně příběhy, povídají si. V neposlední řadě hraje logoped s dítětem hry s jazykem, jako je vyplazování jazyku, olizování rtu, pohyb doprava a doleva. Dítě by nemělo mít pocit, že je u doktora, ale mělo by si hravou formou osvojit správnou výslovnost.

Přípravná cvičení

Na nácvik výslovnosti existuje několik cvičení, která s dětmi bude zkoušet logoped. V první řadě jsou důležitá přípravná cvičení. Nemělo by to ale být jen na něm, je důležité s dítětem pracovat i doma. Co můžete s dětmi trénovat i doma?

Ohýbání jazyku směrem nahoru – nad horní ret naneste například Nutellu nebo marmeládu, a nechte dítě, aby ji slízlo jazykem

Přetlačování ukazováčku a jazyka – ukazováček tlačí špičku jazyka dovnitř a jazyk naopak ukazováček ven

Můžete zařadit i další logopedická cvičení, kmitat jazykem, ťukat jazykem o zuby, špulit rty. Dítě to bude jistě bavit a bude s vámi cvičit rádo.

Nácvik výslovnosti hlásky R

Jakmile procvičíte mluvidla, je čas začít s nácvikem. K tomu, abychom naučili dítě říkat „R“, používáme hlásku „D“. Ústa by měla být otevřená a jazyk vyslovuje hlásku „D“ a jeho špička by se měla dotýkat dásní za horními řezáky. Ústa přitom musí zůstat otevřená. Trénink spočívá v opakování jednoduchých slabik. Nejprve se hláska „R“ vyslovuje ve skupinách s ostatními hláskami (tr, vr, chr, pr). Následují slova a ta se postupně prodlužují. Výslovnost se trénuje nejprve tam, kde je „R“ na začátku slov, pak uprostřed i na konci, a když to dítě zvládá,  zkouší se zařazovat básničky. Chce to hodně trpělivosti, ale při správném tréninku nakonec zvládne správnou výslovnost každé dítě.

Jak rychle naučit R

Vzpomněli jste si pozdě, že by dítě mělo „R“ už vyslovovat? Nebo byste naopak rádi, aby vše zvládalo už v průběhu školky a snadněji se dorozumělo s vrstevníky? Domluva s dítětem nemusí být složitá a jsou děti, kterým může „R“ naskočit velmi rychle. Zkuste dítě učit osvědčenou kombinací hlásek „td“. Ze začátku sice uslyšíte slova“ „tdumpeta“, „tdamvaj“ a podobně, ale když budete správně trénovat, „r“ naskočí časem samo. Je důležité zvládnout správnou výslovnost do doby, než nastoupí do školy. Mělo by být schopné samostatně a srozumitelně vyprávět příběh a vést rozhovor.

Psaní o tvoření, malování a kreativních činností s dětmi se věnuji od roku 2019 a radím jak dělat dané postupy správně aby čtenářům pomohli a tvoření s dětmi si užili.
Exit mobile version