Jak vypadá Klekánice

strach dětí
strach dětí

Pod pojmem Klekánice si mnozí vybaví děsivou stařenu, která odnáší neposlušné děti. „Nebudete doma do klekání?  Odnese vás Klekánice!“ říkávali rodiče dětem. Dnes už se naštěstí děti nestraší ani Klekánicí, ani Polednicí. Výchova pokročila, a jak Polednice, tak Klekánice zůstaly jen součástí českých pohádek a pověstí.

Původ a vzhled

Kdo nebo co je to Klekánice? Jak její jméno napovídá, za jejím vznikem stojí klekání. Když se rozezněly kostelní zvony, lidé měli všeho nechat, pokleknout se a pomodlit. Zatímco nyní máme o času vždy přehled, protože při sobě nosíme mobilní telefon nebo hodinky, v minulosti se lidé řídili právě kostelními zvony.  Ranní klekání znamenalo, že je čas vstávat, při poledním se obědvalo a večerní klekání upozorňovalo, že je čas jít domů, najíst se a nachystat na spánek. Původní účel Klekánice byl trestat hříšníky, kteří se v době klekání nemodlili. Shrbená stařena zahalená do černých cárů původně hlídala klekání. Dospělí lidé z ní ale neměli dostatek respektu, a tak se jejím úkolem stalo strašení dětí. Přesnou dobu, kdy tato mýtická postava vznikla, nelze dohledat. Pravděpodobně má původ ve slovanské mytologii, stejně jako její sestra Polednice.

Existuje Klekánice?

Ačkoliv jde o fiktivní postavu, traduje se, že stále existuje, jen změnila podobu. Nyní vypadá jako žena v dlouhém hnědém plášti, kterou zdálky nerozeznáte od člověka. Když ale přijde blíž, pochopíte – má nehezký obličej šedé barvy. Vyskytuje se převážně na vesnicích, ve městě spíš výjimečně. Určitě ji ale nepotkáte v přírodě, do lesa můžete vyrazit bez obav. Pokud se s ní přesto setkáte, buďte bez obav – straší, ale neubližuje.

Děti, přijďte včas!

A co se stane, když vás najde Klekánice? Dětem stačilo říct, je Klekánice odnese, a v hlavě jim už běžely různé fantazie, co se tak může stát, když je ta Klekánice najde a odnese. Co s nimi asi udělá? Klekánice, která je označována také jako Večernice, dětem neubližuje. Po klekání jde a zkontroluje, zda se ještě nějaké dítě netoulá venku. Pokud ano, sebere ho a odvede s sebou do kapličky nebo do kostela, kde ho nechá až do rána. Za svítání ho pustí živé a zdravé domů.

Klekánice a Polednice

Jak možná víte, Polednice a Klekánice jsou sestry. Polednice je ale o dost starší. Zmínky o ní se vyskytují už ve starých pověstech, které přinesli Slované. Oproti Klekánici je velmi nebezpečná, a to i pro dospělé. Chodila v pravé poledne, a za letního žáru mohlo být setkání s ní velice nebezpečné. Ztělesňuje polední žár, může způsobit úžeh, na který mohly malé děti i zemřít. Děti, které nezabila, kradla – sama měla děti ošklivé a chtěla mít doma hezčí. Ale ani dospělí nebyli z obliga – koho se dotkla, ten brzy zemřel. Proto museli být poslušní a kdo chtěl přežít, musel se Polednici uklonit. Z toho je patrné, že byla výrazně nebezpečnější než její mladší sestra. Té se i vysmívala, protože se jí skoro nikdo nebál, zatímco Polednice byla postrach všech.

Psaní o tvoření, malování a kreativních činností s dětmi se věnuji od roku 2019 a radím jak dělat dané postupy správně aby čtenářům pomohli a tvoření s dětmi si užili.
Exit mobile version