Máte blízko k papíru? Tak navštivte muzeum papíru Velké Losiny

sušení papíru
sušení papíru

Velké Losiny, obec s dvěma a půl tisíci obyvateli, jsou známé nejen svou bohatou a zajímavou historií a staletou lázeňskou tradicí, ale i mnoha cennými kulturními památkami. Právem k nim náleží i velkolosinská ruční papírna.

Nejde ale o pouhou kulturní památku. Papírna, založená již na sklonku 16. století Janem mladším ze Žerotína, dodnes stále funguje. Pro zájemce o její historii a proces výroby ručního papíru však slouží i jako muzeum, jediné svého druhu v celé Evropě.

Něco málo o historii papíren v bodech

  • Papírny prošly mnohýma rukama mistrů v oboru. Již v roce 1603 Jan mladší ze Žerotína, původní zakladatel a vlastník, papírny odprodal známému papírníkovi Ondřeji Klugovi.
  • Po celé 17. a 18. století papírna zásobovala produkcí psacích papírů a lepenky nejbližší okolí.
  • Roku 1680 do historie papírny zasáhly i inkviziční čarodějnické procesy, když se jednou z prvních obětí v okolí stala manželka současného majitele papíren, Barbora Göttlicherová.
  • S rozmachem promyslové papírenské výroby poloviny 19. století rychle docházelo k zániku tradičních papírenských manufaktur. Ve Velkých Losinách se produkci ručního papíru podařilo udržet díky podnikavosti Antona Schnidta st., jehož rodina papíru v roce 1855 koupila.
  • V roce 1949 se papírna stala součástí národního podniku Olšanské papírny, později akciové společnosti, zabývající se výrobou v několika strojních průmyslových papírnách na Šumperku. Ani v tomto případě se nepřestalo s ruční výrobou papíru. A pokračuje se s ní dodnes.

Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším a dosud fungujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde vyrábí tradičním postupem a z tradičních materiálů – bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a trvanlivost, dosahující i sta a více let, se produkty papírny využívají zejména ve výtvarném umění, pro reprezentační účely, k tisku bibliofilií, pro významnou osobní a firemní korespondenci, nebo knižní umělecké a restaurátorské praxi.

Sortiment z těchto papíren získal trvalé místo a oblibu u příznivců tradičních rukodělných výrobků. Není žádné překvapení, že pro svou historii, stáří a původní postupy výroby byly papírny ve Velkých Losinách prohlášeny národní kulturní památkou. Vyjdete se tedy na poučnou cestu historie papíru a navštivte Velké Losiny.

Mám rád domácí tvoření a návody jak si věci udělat a vytvořit doma. Správným postupům a návodům se věnuji již 5 let a dokáži v kreativním tvoření pomoci a poradit.