Obálky s barevným pruhem – jak se v nich vyznat?

dulezit dopis

Každý příjemce ihned zbystří, když mu domů dorazí obálka s barevným pruhem. Tyto druhy obálek totiž ke korespondenci využívá převážně státní správa a důležitost či obsah jednotlivých sdělení označuje právě onen barevný proužek. Pokaždé se ale nemusí hned jednat o nepříjemné psaní od exekutora či obsílku od soudu. Pojďte si přečíst, jaké mají jednotlivé barvy význam a jak podle nich poznáte, kdo vám píše a co uvnitř v obálce nejspíše najdete. 

Jak vypadá obálka s barevným pruhem a kdo ji může použít?

Obálky s barevným pruhem představují speciální typ dopisního psaní, který ke korespondenci využívají zejména státní instituce. Obálka bývá doplněna doručenkou, která informuje odesílatele o tom, že byla zásilka doručena svému příjemci. Jednotlivé barevné pruhy na obálkách pak zajišťují informační přehled o tom, kdo je odesílatelem zásilky i co je jejím obsahem. A ne vždy jsou obálky s barevným pruhem nositeli špatných zpráv. 

Dodejka versus doručenka – znáte rozdíl?

V rámci poštovní komunikace se často můžete setkat právě s pojmy dodejka a doručenka. V praxi se ovšem tyto pojmy poměrně zaměňují, a tak si v nich pojďme udělat pořádek.

  • Dodejka – je zpráva pro odesílatele, která oznamuje pouze fakt, že poštovní doručovatel adresáta obeznámil s tím, že má na poště důležité psaní. Nejčastěji k tomu poštovní doručovatelé využívají klasickou „Výzvu k vyzvednutí zásilky“, kterou najdete ve schránce.
  • Doručenka – je o efektivnější. Specifikuje totiž odesílateli přesně okamžik, kdy si adresát písemnost převzal do vlastních rukou. Doručenka je nezbytná nejen pro soukromé osoby, ale i subjekty, u kterých dochází k fyzickému převzetí od pošty.

Obálka s červeným pruhem

Ta nejdůležitější úřední sdělení se zpravidla zasílají v obálkách s červeným pruhem a adresát by jim měl věnovat náležitou pozornost. S ohledem na důležitost sdělení je možné tyto dopisy předat pouze do vlastních rukou adresáta, přičemž k převzetí nelze ani udělit plnou moc. Adresát je navíc povinen podepsat dodejku, která je následně odeslána zpět odesílateli jako potvrzení o převzetí.

Obálka s modrým pruhem

Obálka s modrým pruhem obvykle představuje sdělení informačního charakteru a používá se zejména tehdy, když chce mít odesílatel jistotu, že bude pošta doručena na danou adresu. Dopis přitom může převzít i zmocněnec na základě plné moci, avšak i v tomto případě je vyžadováno podepsání dodejky. Dopisy s modrým pruhem využívají především:

  • Orgány veřejné správy – obecní, katastrální, finanční nebo živnostenské úřady, soudy, školy a ministerstva.

Obálka se zeleným pruhem

Obsah psaní v obálce se zeleným pruhem už může být o něco pikantnější. Ke korespondenci totiž tyto obálky využívá zejména státní správa, a tak vás uvnitř může čekat například soudní výzva s předvolání k soudnímu jednání, nařízení exekuce či jiné platební rozkazy. 

Pocházet mohou například z rukou policie nebo katastrálního úřadu. Stejně tak jsou obálky se zeleným pruhem opatřeny dodejkou a může být u nich vyžadováno doručení pouze do vlastních rukou

Obálka s fialovým pruhem

Obálky s fialovým pruhem jsou u nás vyhrazeny pro službu DINO. Pod touto zkratkou se nachází instituce dluhového inkasa obyvatelstva, přičemž jejich obsílky obvykle slouží jako upozornění na to, že máte někde dluh. 

Přestože vám obálku zašle zpravidla Česká pošta, věřitelem dluhu může být někdo jiný, ostatně to už se dozvíte z obsahu obsílky. Dluh je ovšem možné uhradit na poště a zrovna tak si zde můžete domluvit splátkový kalendář. 

Obálka se žlutým pruhem

Obálka se žlutým pruhem slouží k zasílání přístupových údajů do ISDS (informační systém datových schránek). Jejího obsahu se tak vůbec obávat nemusíte. Adresáty bývají nejčastěji úřady nebo právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. 

Co se stane, když dopis nepřevezmete aneb fikce doručení

Dělat mrtvého brouka se nevyplácí. Pokud už z barvy pruhu na obálce vyvodíte, o jaký typ obsílky se jedná, rozhodně se jejímu obsahu nevyhnete tím, že dopis nepřevezmete. Doručování písemností se v rámci korespondence s úřady totiž řídí zákony České republiky a platí zde obecný předpoklad zvaný fikce doručení. 

obalky s pruhem
obálka

Pokud tedy ignorujete výzvu k vyzvednutí zásilky, tak vám pošta po zákonné lhůtě stejně dopis do schránky doručí, přičemž od tohoto okamžiku se psaní považuje za doručené. A to bez ohledu na to, zda jste si to psaní ze schránky nakonec vyzvedli, nebo ne.

Doručení zásilky českou poštou
Doručení zásilky českou poštou
Mám ráda kaligrafii a umělecké písma a práci s pery a štětci. Kreativním tvořením a psaním se zabývám několik let.