Poezie pro děti

poezie pro deti
poezie pro děti

Poezie je literární útvar, který oceníme především v dětství. Provází nás od útlého věku, kdy nám maminka předčítá dětská říkadla, které zná sama z dětství. Poté se s ní setkáváme ve školce, a nejvíce se nás dotýká ve škole. Tam se již učíme básně od známých autorů nazpaměť a snažíme se je pochopit. Kdy poezie pro děti nejvíce vzkvétala?

Dětská poezie v 19. století

V 19. století u nás působili tři významní básníci, J.V. Sládek, K.V. Rais aj. Kožíšek. V této době se do poezie začlenilo více prvků pro děti. Do té doby děti četly převážně literaturu určenou dospělým čtenářům. V průběhu 19. století se začala objevovat témata jako rodina, domov, roční období a zemědělské práce. Začal být vidět rozdíl mezi literaturou určenou dětem poezií pro dospělé. Rozmohly se slabikáře a postupně se kromě výchovného stylu dostával do literatury i styl zábavný. Pak se však z politických důvodů začaly dostávat do poezie ideologické myšlenky a načas šlo její kouzlo do ústraní.

20. století jako zlatá éra poezie pro děti

V této době se objevilo několik velice zajímavých osobností, jejich básně předčítáme dětem dodnes. V. Nezval, F. Halas a F. Hrubín patří rozhodně k nejvýznamnějším osobnostem, jejichž básně si děti čtou i dnes. Mezi věhlasné osobnosti zapadá i Josef Kainar – poezie pro děti byla jeho silnou stránkou. Přesto, že napsal mnoho knih pro dospělé, v roce 2005 byla již popáté vydána kniha „Nevídáno, neslýcháno“. Jde o sbírku krásných veršů, které hravou formou vypráví o všedních věcech – jsou laskavá a jednoduché, a děti je snadno pochopí.

Od 20. století po současnost

V této době se zapojilo do tvorby poezie pro děti ještě mnoho českých autorů. Někteří skutečně vynikali a jejich jména nám zní v hlavě dodnes. Jaroslav Seifert měl velmi široký záběr, co se tvorby týká. Ale v oblasti literatury pro děti vyniklo jeho dílo „Maminka“, velmi citlivě napsané, provázené ilustracemi Jiřího Trnky. Cestu poezie pro děti následovalo mnoho autorů, kteří se inspirovali básněmi Františka Hrubína.
Současná poezie pro děti
Aktuálně se na knižním trhu objevuje lyrická poezie pro děti, která je doménou autora Radka Malého. V roce2009 vydal první samostatnou sbírku „Kam až smí smích“, která je čistě lyrická. Texty jsou jak veselé, tak smutné, objevuje se verš pravidelný i volný a v jisté míře i melancholie. Kromě lyrické poezie se těší oblibě také nonsens. Jde o absurdní text, často nesmyslný, který zaujme svou hravostí a zábavností. V posledních letech bohužel ztrácí své kouzlo, a nepřináší tolik nového, jako v době 80. – 90. let. Z českých autorů stojí za zmínku Petr Nikl, který ve svých sbírkách projevil hravost umění hry s rýmem.

Světová poezie pro děti

Co se týká světové poezie pro děti, tak zde se k nejznámějším autorům řadí Lewis Caroll a Edward Lear – oba tito autoři se zabývali nonsensovou poezií. Díla některých autorů z 19. století byla přeložena a mnohá z nich se používají v mateřských školách. Většina autorů se ale zabývala poezií pro děti jen okrajově a známí jsou klasickou nebo dětskou prózou. Za zmínku stojí autorka Rose Fyleman, která napsala mnoho knih pro děti, a Robert Louis Stevenson.

Psaní o tvoření, malování a kreativních činností s dětmi se věnuji od roku 2019 a radím jak dělat dané postupy správně aby čtenářům pomohli a tvoření s dětmi si užili.